EVENT


นิทรรศการ "ผ้าห่อคัมภีร์" (Palm - Leaf Manuscripts Unwrapped)

Fri 16 Jun - Sun 30 Jul | 08.30 - 17.00
Exhibition
    |
  • other
Activity Picture

Description

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการ "ผ้าห่อคัมภีร์" จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (หยุดวันจันทร์) โดยหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับคุณอัญชลี ศรีป่าซาง
.
และขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

Venue

Chiang Mai City Arts & Cultural Centre
Contact
053-217793, 053-219833
Address

Prapokklao rd., Siphum, Muang, Chiang Mai 50200

Opening hours
Tuesdays - Sundays 08.30 - 17.00
Website
http://www.cmocity.com
Social

On Map