EVENT


BALANCE – BEAM แสง - สมดุล

Sat 9 Nov - Sun 15 Dec | 4.30pm - 10pm
Exhibition
- talk
    |
  • sculpture
  • print
  • performance
  • sound
  • other
  • painting
Activity Picture

Description

BALANCE – BEAM
แสง - สมดุล
Exhibition by Pongpan Runghiranrak
curated by Nim Niyomsin

Opening Reception:
- 9 November 2019
- Artist talk at 5pm (please register 4.30pm)
- At JOJO KOBE ART GALLERY
- performance Art by Sonoko Shoji /
Sound Art by Dayne Sugars

Our catering team is honored to present locally sourced, ecologically sound menu created by Chef Suwitra Wongwaree, Ā LITTLE WILD cuisine Chiangmai and WOMANWHOFARMS
Looking forward to seeing you!

During 9 November – 15 December 2019
(ภาษาไทย โปรดเลื่อนด้านล่าง)

--------------------------------------
Aside from the numerous Buddha-shaped sculptures, prints and paintings on display, this exhibition is not so much about religion as much as it is about life itself. Balance – Beam is Pongpan Runghiranrak’s first exhibition of his latest Spectrum series and his printed work. Works here are a result of a self-expression and raw intuition inviting an open dialogue.

This exhibition is about ‘Balance’, physically and psychologically. How each individual tries to find the ideal way to live and achieve the equilibrium within a universe where change is constant and stability requires determination. It’s how in every moment, we are walking on an imagined balance beam, trying not to fall while keep going forward.

His Spectrum series is represented by ‘Beams’ of lights and colors . Seeking answers through a lengthly process of self-study and reflection, this series is Runghiranrak’s way to express and explain his experience on human emotion and perception. He has drawn an inspiration from his own interpretation of the ancient Eastern concept of the Seven Chakra System, representing each of the seventh points of human’s spiritual enegy through an aura of color emanation. Each color beam reveals layers of our emotion and reaction in responses to

circumstances. Sometimes, these spectra are in chaos with many colors revealed, but there are times when all colors are in balanced, stable and still.

Spectrum, his newest sculptural series, subtly presents hints of various hues on bronze using a unique technique while the Perspectrum is a result of the reduction process paradoxically by applying and adding black Chinese ink on top of multiple layers of colored screens. Also include in this exhibition are his ealier abstract works and his sculptures from previous series.

Phra Dharmakosacarya, also known as Buddhādasa Bhikkhu, once said Buddhism is mainly Buddha’s teaching. It’s an abstraction; all other aspects included within the religion are merely an addition, not the core. So then how do we explain the material objects, statues and printed works in this exhibition?
Is a reduction of details, form, a peeling of layers and textures of the Buddhist symbol guiding us to the right path? Or do the ideas and artworks shown become hypocrisies of the artist, contrary to core preaching? How does this reflect on the current role of numerous objects and materials of worship within the religious context?

Finding the right balance may provide an answer. When we understand and are open to the idea that nothing can be completely right and wrong, that all depends on perspective, then we may open our mind to new and opposed ideas. Things and situations in life can be easily misunderstood and misjudged: nothing is black and white, but include a range of colors, the whole spectrum, representing all realities and possibilities. The less we hold on to our ego, the less judgmental and more compassionate and receptive we become.

In Balance-Beam, anything excessive has been reduced. The emphasis is not on perfection but the natural harmony of form and material. Many works are the result of mutual benevolence and cooperation manifesting into knowledge and understanding that is based not on blind belief but on thoughtfulness and contemplation.
----------------------------------------
BALANCE – BEAM
แสง - สมดุล
นิทรรศการ โดย ศิลปิน พงษ์พันธ์ รุ่งหิรัญรักษ์
ภัณฑารักษ์ นิ่ม นิยมศิลป์

ระยะเวลาแสดงนิทรรศกาล 9 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562
- ร่วมพิธีเปิด 9 พฤศจิกายน 2562
- เสวนากับศิลปิน 17.00 (ลงทะเบียน 16.30)
- สถานที่จัดนิทรรศกาล JOJO KOBE Art Gallery เชียงใหม่
-------------------------------------
ภายใต้ภาพรวมของนิทรรการที่ประกอบไปด้วยรูปทรงของพระพุทธปฏิมามากมายไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ และงานจิตรกรรม แต่นิทรรศการนี้กลับไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของศาสนา หากแต่เป็นการสื่อถึงการหาจุดสมดุลในชีวิตของมนุษย์
นิทรรศการ แสง - สมดุล เป็นครั้งแรกที่ศิลปินได้นำเสนอผลงานชุดใหม่ของเขา ภายใต้ชื่อพระเมฆพัด (Spectrum) และงานภาพพิมพ์ ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน ผลงานที่เน้นแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และ ปัญญาญาณ (intuition) ของศิลปิน อย่างตรงไปตรงมา โดยเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์และบทสนทนาอย่างเสรี

นิทรรศการนี้ เป็นเรื่องราวของการค้นหาสมดุลของชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่กลมกลืน ไปกับโลกและจักรวาลที่เราอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนพยายามค้นหา ในขณะที่ทุกสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา การหยุดนิ่งเพื่อพิจารณา จึงต้องใช้ความพยายามและสติอย่างแรงกล้า ในทุกขณะ ทุกย่างก้าวของชีวิต เปรียบเสมือน การเดินอยู่บนคานทรงตัว (balance beam) ที่มองไม่เห็น แต่ละก้าวต้องมีสติคอยประคองไม่ให้ตกลงมา ก่อนที่จะเดินไปถึงจุดสมดุลนั้นของชีวิต

ในผลงานชุดล่าสุดของศิลปินชุดนี้ใช้เป็นคำว่า Beam แทนค่า เส้นแสง เส้นสี และพลังงาน ในแต่ละชั้นของ Spectrum ที่ตาเปล่ามองไม่เห็น ตลอดระยะเวลาในการทำงานชุดนี้ของศิลปินใช้เวลาเรียนรู้ พิจารณา อารมณ์ และตัวตน เพื่อพยายามอธิบายและหาคำตอบให้กับประสบการณ์ การรับรู้พลังงานอารมณ์ของมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม และสัมผัสได้ โดยศิลปินได้แรงบันดาลใจ

จากการตึความหมายใหม่ด้วยตนเอง ในเรื่องของจักรา ศาสตร์โบราณของตะวันออก ที่พูดถึงแหล่งพลังงานทางด้านจิตวิญญาน ทั้ง 7 ภายในร่างกายมนุษย์ แทนด้วยสีทั้งเจ็ด ซึ่งแต่ละสีเผยให้เห็นถึงการทับซ้อนของอารมณ์ของจิตมนูษย์ ที่ตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกที่เข้ามาสัมผัส เข้ามาเร้า ในบางครั้งเส้นสีเหล่านั้นก็ยุ่งเหยิง แตกแยก พยายามเผยตัวออกมา แต่ในบางครั้งกลุ่มสีเหล่านี้ ก็อยู่ในสภาวะที่สมดุล หยุดนิ่ง สงบ และเป็นหนึ่ง

พระเมฆพัด (Spectrum) ผลงานปั้นบรอนซ์ชิ้นล่าสุดของศิลปิน ที่ยังหมกมุ่นอยู่กับ spectrum โดยใช้เทคนิคการทำสีพิเศษด้วยพลังงานความร้อนทำให้เกิด พื้นสีบนผิวเนื้อองค์พระ เกิดการผสมผสานของสี และการทับซ้อนกันของพลังงาน เป็นภาพของสีสันที่เห็นและจับต้องได้ ในขณะที่งาน มุมมองของเส้นสี (Perspectrum) เป็นการทดลอง ลดทอนรูป ด้วยปัจจัยภายนอกโดยการแต้มสีดำของหมึกจีน ซ้อนทับไปบนงานภาพพิมพ์ชั้นแรกที่ทับซ้อนกันของรูปทรงสีต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน เพื่อให้เกิดรูปทรง และมุมมองใหม่ ให้เกิดการตีความอย่างเสรี นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการ แสง-สมดุล นี้ ยังรวบรวมผลงานนามธรรมชุดแรกๆของศิลปิน และงานประติมากรรมจากหลายๆชุดที่ผ่านมา มาจัดแสดง

พระพุทธทาสภิกขุ เคยได้กล่าวถึงหัวใจของศาสนาพุทธไว้ ว่าพุทธศาสนาจริงๆแล้วคือธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นนามธรรม ส่วนประกอบอื่นๆ คือการเสริมเติมแต่งเพิ่มลงไป แล้วเราจะอธิบายถึงบทบาทของศิลปะวัตถุ ที่อยู่ในงานนิทรรศการนี้ได้อย่างไร

การที่ศิลปินทำการลดทอนรูปทรง ปอกเปลือก ขูดลอกพื้นผิวภายนอกของรูปทรงองค์พระพุทธรูปที่เราคุ้นเคย ถือได้ว่าเป็นการพาเราไปสู่หนทางที่ควรจะเป็น หรือว่าจริงๆแล้ว สิ่งที่นำมาจัดแสดงในที่นี้ เป็นผลมาจากการแสร้งทำว่าดี ยึดถือในตัวตนของของศิลปินเอง ที่ขัดจากหลักคำสอนของพระพุทธองค์ แล้วประเด็นนี้ถูกสะท้อนมาและอธิบายบริบทของพุทธวัตถุที่ดำรงอยู่ในพุทธศาสนา ณ ปัจจุบัน อย่างไร หรือนั่นอาจจะเป็นการยั่วล้อ เป็นกุศโลบายของศิลปินที่ชวนให้เราลุกขึ้นมาขบคิดและหยุดพิจารณา

บางทีคำตอบและการทำความเข้าใจในเนื้อหานี้ อาจจะได้มาจากการพยายามตามหาความสมดุลในใจของปัจเจกบุคคล ที่เมื่อเราเข้าใจว่า ไม่มีสิ่งไหนถูกหรือผิดไปทั้งหมด ทุกอย่างอยู่ที่มุมมอง เมื่อนั้น เราจะเริ่มเปิดกว้าง และยอมรับความคิดเห็นที่ใหม่ แตกต่าง หรือตรงข้ามกับเรา ได้ง่ายขึ้น
หลายครั้งในชีวิตคนเราก็เข้าใจผิด และด่วนตัดสินเร็วเกินไป ทั้งๆที่จริงแล้วทุกสิ่งไม่ได้มีแค่ขาวกับดำ หรือเพียงแค่สิ่งที่ตาเห็น แต่ประกอบไปด้วยเส้นสีอีกมากมาย ที่เป็นเสมือนตัวแทนของความจริงที่มองไม่เห็น แต่รู้สึกและสัมผัสได้ ยิ่งเรายึดถือความเป็นตัวตนของเรา น้อยลงเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเป็นคนที่ไม่ด่วนตัดสินคนอื่น มีความเห็นใจ เปิดใจรับ และมองเห็นความจริงที่แท้มากขึ้นเท่านั้น

ในนิทรรศการ แสง - สมดุล ทุกสิ่งที่ล้นเกิน ถูกลดทอนลง ผลงานที่นำมาจัดแสดงไม่ได้เน้นถึงความสมบูรณ์แบบ แต่เน้นถึงการผสมผสานของรูปทรงและวัสดุกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ผลงานหลายๆชิ้นเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างหลายฝ่าย ประสานออกมาเป็นความรู้

ความเข้าใจ ในหลายมุมมอง ที่ไม่ได้เกิดจากแค่ความเชื่อตามๆกันมา แต่เกิดจากความคิดและการหยุดพินิจพิจารณา เพื่อหาจุดสมดุลบน Balance Beam ที่มองไม่เห็นในใจของเราเอง

> For inquiries and interview, please contact
Sirinapa Thongsuk, [email protected]
Tel 084-3677368 , Inbox Fb page : JOJO KOBE Art
Gallery

Artists

  • Pongpan Runghiranrak|

Curators

  • Nim Niyomsin|

Venue

JOJO KOBE Art Gallery
Contact
084 367 7368
Address

117/12 Moo2 , Tambol Changphueak, Mueang Chiangmai , 50300

Opening hours
Tuesday-Saturday 10.00-18.00 Sunday 10.00 - 15.00
Website
https://www.instagram.com/jojokobeartgallery/
Social

On Map