About

ประการแรก ผุ้พิการทางสติปัญญาจะทำงานอะไรได้ดีที่สุด ?
เราได้มิตรชาวญี่ปุ่นช่วยออกแบบกี่ทอผ้าที่เอื้อผู้พิการให้สามารถทอผ้าได้สะดวกง่ายขึ้น ผ้าแต่ละผืนที่ทอขึ้นต่างก็มีลักษณะเฉพาะ และสวยงาม ตามความรู้สึกของเรา

ประการที่สอง จะนำผ้าเหล่านี้ไปทำอะไร?
เราต้องขอบคุณอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นผู้สามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะอีกครั้งที่ช่วยให้เราได้นำผ้ามาแปรเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเช่น ประดับเสื้อยืด ผู้าปูโต๊ะ เนคไท กระดุม บัตรอวยพร จานรองแก้ว กรอบรูป ฯลฯ เราเชื่อมั่นว่า จากการออกแบบ และการทำอย่างพิถีพิถันนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้มีคุณค่าน่าซื้อหา

ประการทีสาม เราผลิตขึ้นเพื่อขายใคร ?
ส่วนใหญ่ผู้อุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์ของเราคือผู้มาเยี่ยมหาเราที่ บ้านสนุก ซึ่งเรารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจ ทำให้เรามีรายได้เพื่อใช้จ่ายบางรายการ เรื่องสถานะทางการเงินนั้นเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่กำหนดอนาคตของเรา จึงจำเป็นต้องหารายได้จากทางอื่นๆ มาเสริมนับว่าเราโชคดีที่ทั้งบุคคล และองค์กรทั้งไทย และเทศได้อุปการะทางการเงิน และวัสดุสิ่งของให้เราทำงานอย่างต่อเนื่องมา

ประการที่สี่ เราสามารถทำอะไรตอบแทนสังคมได้บ้าง?
จริงอยู่ที่เรามีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน เช่นพื้นที่ บุคลากรความารถในการบริหารงาน ฯลฯ กระนั้นเราก็เชื่อว่าในบางเรื่องนั้นอาจมีประโยชน์ที่ใครๆ สามารถจะมาเรียนรู้ได้ มูลนิธิฯของเราอาจจะเป็นจุุดเริ่มต้น เพื่อคิดหารทางพัฒนาช่วยเหลือผู้พิการอื่นๆ ได้ต่อไป การรณรงค์เพื่อสิทธิคนพิการก็เป็นอีกงานที่ได้พยายามกันขึ้น นอกจากนั้นเนื่องจาก บ้านสนุก อยู่ในบริเวณที่ไปมาสะดวก เราจึงปวารณา เป็นศูนย์รับบริจาคเสื้อผ้าสำหรับผู้ขาดแคลนในพื้นที่สูง เราตั้งปณิธานที่จะดำเนิน และขายกิจกรรมชุมชนเหล่านี้ให้มากขึ้นต่อไป

ประการที่ห้า คือคำถามว่า นอกเหนือจากการทำงานแล้วทำอย่างไรชีวิตผู้พิการจะมีสีสันยิ่งขึ้น?
การเต้นประกอบดนตรี การรับประทานอาหารร่วมกันนับเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อโอกาสอำนวย เราก็จัดทัศนาจรไปสถานที่ต่างๆ และจังหวัดอื่นๆ

ประการสุดท้าย คือเรื่องวิสัยทัศน์ เราจะทำอะไรกันต่อไปในอนาคตข้างหน้า?
คำถามนี้สำคัญมาก และถามกันบ่อยๆ แต่เรายังไม่มีคำตอบชัดเจน แต่ถ้าพูดึงความฝันเราฝันเห็นที่จะมีบ้านให้ผู้พิการได้อยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นภาระแก่ใครโดยมีผู้คอยช่วยเหลือดูแลเท่าที่จำเป็น แต่เรื่องนี้ยังไม่ถึงกับเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองต่างก็จะถึงวัยเป็นไม้ใกล้ฝั่งกันในอนาคต เราก็คงจะต้องมาคิดถึงปัญหานี้กันต่อไปข้างหน้า บนเส้นทางทีจะบรรลุเงื่อนไขต่างๆ นี้ เราก็ประสบทั้งผลสำเร็จ และความล้มเหลวแต่ทั้งสองด้านนี้ก็มีส่วนเสริมให้เรามุ่งสู่ความเจริญข้างหน้าเราต่างก็ด้อยความสามารถกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในแง่หนึ่งนั้นความไร้ความสามารถย่อมหมายถึง ความพิการแต่ในอีกแง่นึง ความพิการก็สามารถนำความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้เราได้ชื่นชมยินดีกับสิ่งมีชีวิตได้มอบให้กับเราทุกคน

คณะกรรมการ
คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล
คุณหญิงโสภร วงษ์สรรค์
ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ อิคสุวรรณ
คณะที่ปรึกษาการดำเนินงาน
ศาสตราจารย์ พญ. พรสวรรค์ วสันต์
นพ. ประพจน์ เภตรกาศ
รองศาสตราจารย์ พญ. พรสวรรค์ วสันต์
คุณฮารูโอะ นากายามา
คณะกรรมการดำเนินงาน
นายประดิษฐ์ ปรีชานนท์
นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นางลำดวน เบน
นายสว่าง วรรณคนาพล
นายไชยันต์ู รัชชกูล
นายพนม สมบัติ
นายวรพงศ์ เพรชนันทวงศ์

First, what kind of work can they do best?
Thanks to Japanese design, we are equipped with the disable person-friendly handloom. Each piece of their woven clothes is unique and, we would like to think, beautiful.

Secondly, what can we do with their clothes?
Again thanks to some artistically-minded Japanese volunteers, we are able to make them into a variety of products, e.g., t-shirt, tablecloth, necktie, button, greeting card, coaster, picture frame, etc. Thanks to the designs and a high quality of making, we believe that they are of marketable value.

Thirdly, the marketing aspect: for whom are we to make our products?
The majority of our customers are visitors: people who, by words of mouth, directly come to Baan Sanook. It is gratifying that with the strength of their goodwill, we have been able to meet some expenses. We are well aware that our future is determined by our financial well-being. We, therefore, need other sources of income as well. Fortunately, from time to time we have supports from individuals and organizations (Thai as well as non-Thai), which have significantly contributed to sustaining our efforts throughout the last few years.

Fourthly, what contributions can we make to the society in return?
Though our capacities (the area, the supporting staff, the management skills, etc.) are limited, we believe that there are some things one can learn about our activities. Our Foundation could serve as a starting point from which one can work out their own ways to serve people with disabilities. The advocacy work for the rights of people with disabilities has recently become our new field of work. Additionally, taking advantages of the central location of Baan Sanook, it has served as a focal point of cloth collection for the needy in the hills. All these activities, which we try to work on behalf of the community, are to be continued and intensified in Chiang Mai and elsewhere.

Fifthly, the recreational aspect: what, besides regular work, could make lives of the disabled people more colorful?
Dancing and eating together are common among other activities. Occasionally, we make trips to the country and other provinces.

Finally the vision aspect: what are we to do in the next decades or so?
It is a question often asked, but no definite answers as yet. However, our dream is to have a kind of group home or independent living. This idea still looms at the horizon. But it will become urgent when their parents are to face their mortality.

On the road to fulfilling these aspects so far we have some success as well as failures. Both hopefully will help us go ahead with more accomplishments. Aren’t we all disabled in one way or another? It is true that disabilities can mean handicaps, but they also could bring the unity of minds and actions to enjoy what life can give us all.

Board
Honorary Advisory Board
Khunying Lady Raveephan Sucharitakul
Khunying Sobhorn Wongswan
Professor Dr.Phaitoon Ingkasuwan
Advisory Committee
Professor Pornswan Wasant, M.D.
Prapote Petrakard, M.D
Associate Professor Dr.Annop Pongwat
Mr. Haruo Nakayama
Executive Committee
Pradit Prechanont (President)
Prapan Thienvihan
Lumduan Bain
Sawang Wanakanapol
Chaiyan Rajchagool
Phanom Sombat
Vorapong Wang

Director
n/a
Contact Person
n/a
Founded

unknown


Contact
tel.: 053 244393
e-mail: [email protected]
address:

2 Nawatket Rd. Watket Muang Chaingmai Thailand 5000 Thailand
"บ้านสนุก" เลขที่ 2 ถนนหน้าวัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Open time
Monday - Friday 10:00 - 17:00
Close
Every Saturday and Sunday
Social
Website
http://hffcm.org
Location