EVENT


นิทรรศการ "ลายคำ น้ำแต้ม"

Fri 3 Jun - Sun 31 Jul | 08.30 - 17.00
Exhibition
- other
    |
  • painting
Activity Picture

Description

"ลายคำ" ศิลปะแห่งความศรัทธาภูมิปัญญางานช่างของล้านนาแสดงถึงความศรัทธาที่บรรพชนสล่าล้านนาสร้างสรรค์ด้วยกระบวนวิธีการปิดทองลวดลายประดับสถาปัตยกรรมอาคารทางศาสนา เพื่อความงามอันทรงคุณค่าและการแก้ปัญหาในเชิงช่าง คือการลดความแข็งกระด้างของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เส้นตรง เส้นนอน และลักษณะของรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ ให้เกิดความนุ่มนวลมลังเมลืองด้วยแสงที่กระทบกับลวดลายคำประดับตกแต่ง อีกนัยยะหนึ่งเพื่อสร้างความศรัทธาปสาทะ ให้เกิดขึ้นเมื่อเข้ามาในพระวิหารซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

---

นิทรรศการ "ลายคำ น้ำแต้ม" 
โดยศิลปิน อ.ลิปิกร มาแก้ว
จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 มิ.ย. - 31 ก.ค. 59
ณ หอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่
เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Venue

The Klangwiang Chiang Mai Museum Partnerships
Contact
053-217793, 053-219833
Address

Prapokklao rd., Siphum, Muang, Chiang Mai 50200

Opening hours
Tuesdays - Sundays 08.30 - 17.00
Website
http://www.cmocity.com
Social

On Map