EVENT


Curatorial Practice in Asia Symposium

Sat 15 Jul - Mon 17 Jul | Day 1 - 13:00 - 18:00 / Day 2 - 13:00 - 15:00 / Day 3 - 13:00 - 16:00
Other Activities
- conference
    |
  • other
Activity Picture

Description

สัมมนางานภัณฑารักษ์ในเอเชีย

วันเสาร์ที่ 15 – วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 (3 วัน)

 

※ For English please scroll down.

※ see more information about the Curatorial Practice in Asia Symposium: bit.ly/2s0skHT

 

เวลาและสถานที่:

■ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-18.00 น.

โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

■ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องฝ้ายคำ, สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

■ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 – 16:00 น.

ห้องบัวตอง, สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

Asian Culture Station ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา “งานภัณฑารักษ์ในเอเชีย” ที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่องานของภัณฑารักษ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น ศิลปิน ภัณฑารักษ์รุ่นเยาว์ นักจัดการศิลปะ หรือผู้มีอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ โดยเราได้เชิญภัณฑารักษ์มืออาชีพจาก สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และญี่ปุ่น มาเป็นวิทยากร

เชียงใหม่ เมืองวัฒนธรรมที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของเอเชียแห่งนี้ยังมีคนทำงานภัณฑารักษ์อยู่น้อยมาก ความแพร่หลายของความรู้ภาคปฏิบัติในงานของอาชีพนี้จึงไม่สมดุลกับความรู้ในการผลิตงานศิลปะ และส่งผลให้งานด้านภัณฑารักษ์ไม่สามารถตอบสนองศิลปะได้อย่างหลากหลาย จนบางครั้งศิลปินหรือผู้ทำงานในด้านที่ใกล้เคียงต้องผันตัวมาทำงานด้านนี้ทดแทนกันไป

ผู้ชมทั่วไปไม่เคยแน่ใจได้ว่าบทบาทและหน้าที่ของภัณฑารักษ์นั้นคืออะไรกันแน่? การสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งหวังที่จะลดช่องว่างทางความเข้าใจนี้ และต่อเติมความเป็นไปได้ให้งานภาคปฏิบัติของภัณฑารักษ์เป็นรูปเป็นร่างและแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังใช้โอกาสจากการสัมมนามาจัดกิจกรรมให้ศิลปินและคนทำงานด้านศิลปะเข้ารับฟังความคิดเห็นต่องานของพวกเขาจากเหล่าวิทยากรที่เป็นภัณฑารักษ์มากประสบการณ์กันด้วย โดยเราจะเปิดให้ผู้ที่ทำงานศิลปะมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้กัน

การสัมมนาจะเป็นการบรรยายเพื่อนำเสนอกรณีศึกษาจากการทำงานของพวกเขา การเสวนาตามประเด็น และการฉายหนังที่จัดโปรแกรมโดยภัณฑารักษ์สายภาพยนตร์ ส่วนในวันสุดท้ายนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ศิลปินและคนทำงานด้านศิลปะที่ต้องการรับรู้มุมมองต่องานของตนได้พบปะพูดคุยกับภัณฑารักษ์รับเชิญกันแบบตัวต่อตัว โดยจะจับคู่จากการพิจารณาแฟ้มงาน (portfolio) และสายงานให้เข้ากัน งานนี้เหมาะกับคนทำงานรุ่นเยาว์ที่ต้องการพัฒนาความสามารถ จนไปถึงผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการแลกเปลี่ยนความเห็น กับคนสายงานทางด้านศิลปะร่วมสมัย ศิลปะสื่อ ภาพยนตร์ และศิลปะการแสดง

 

※ กิจกรรมนี้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมได้ ยกเว้น การพบภัณฑารักษ์แบบตัวต่อตัวในวันที่ 17 กรกฏานั้น ต้องสมัครล่วงหน้า (ใบสมัคร Open Call: bit.ly/2s9TV7J) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2560 Asian Culture Station จะแจ้งผลการสมัครให้ทราบทางอีเมลภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 

ภัณฑารักษ์ที่เข้าร่วม

■ เม อดาดล อิงคะวณิช, Centre for Research and Education in Arts and Media (CREAM), Westminster School of Media, Arts and Design, University of Westminster, ลอนดอน [ประเทศอังกฤษ/ไทย]

■ โจเซลินา ครูซ, Director and Curator at the Museum of Contemporary Art and Design, มะนิลา[ประเทศฟิลิปปินส์]

■ ถัง ฟุ เกวีน, independent curator – เชี่ยวชาญในงานสายการแสดง [ประเทศสิงคโปร์/ ไต้หวัน]

■ ฮาทานากะ มิโนรุ, NTT InterCommunication Center [ICC], โตเกียว – เชี่ยวชาญในงานสาย media arts [ประเทศญี่ปุ่น]

 

โปรแกรม สถานที่ และตารางเวลา

■ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00-18:00 น.

โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13:00 - 13:15 น.: การกล่าวแนะนำการสัมมนา

13:15 - 14:00 น.: การนำเสนอโดย ฮาทานากะ มิโนรุ, NTT InterCommunication Center [ICC], โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

14:00 - 14:15 น.: ช่วง ถาม-ตอบ

14:15 - 15:00 น.: การนำเสนอโดย โจเซลินา ครูซ, the Museum of Contemporary Art and Design, มะนิลา ประเทศฟิลิปินส์

15:00 - 15:15 น.: ช่วง ถาม-ตอบ

15:15 - 15:30 น.: พัก

15:30 - 16:15 น.: การนำเสนอโดย เม อดาดล อิงคะวณิช, Westminster School of Media, Arts and Design, University of Westminster, ลอนดอน ประเทศอังกฤษ/ไทย

16:15 - 16:30 น.: ช่วง ถาม-ตอบ

16:30 - 17:00 น.: พัก

17:00 - 18:00 น.: โปรแกรมการฉายหนัง โดย เม อดาดล อิงคะวณิช, ตามด้วยการถาม-ตอบ

■ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.

ห้องฝ้ายคำ, สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

13:00 - 13:45 น.: การนำเสนอโดย ถัง ฟุ เกวี๋ยน, ภัณฑารักษ์อิสระ ประเทศสิงคโปร์

13:45 - 14:00 น.: ช่วง ถาม-ตอบ

14:00 - 14:15 น.: พัก

14:15 - 15:00 น.: หัวข้ออธิปราย – How Artists and Curators Collaborate?

ผู้ร่วมอภิปราย: ฮาทานากะ มิโนรุ และ โจเซลินา ครูซ

พิธีกร: สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา

15:00 - 15:15 น.: ช่วง ถาม-ตอบ

15:15 - 15:30 น.: พัก

15:30 - 16:30 น.: หัวข้ออธิปราย – Curatorial Work and its Potential

ผู้ร่วมอภิปราย: เม อดาดล อิงคะวณิช และ ถัง ฟุ เกวี๋ยน

พิธีกร: เซบาสเตียน ตา-ยาค

16.30-17.00 น.: ช่วง ถาม-ตอบ

■ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 – 16:00 น.

ห้องบัวตอง, สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

การสนทนาแบบตัวต่อตัว 5 รายการ ครั้งละ 30 นาที ศิลปินและคนทำงานด้านศิลปะจำนวนไม่เกิน 20 คน ที่ได้รับคัดเลือกจากการสมัครจะได้สนทนากับภัณฑารักษ์ในสายงานเดียวกัน เพื่อนำเสนองานและสอบถามคำแนะนำสำหรับการพัฒนางานให้ตรงเป้าหมาย กิจกรรมนี้เปิดรับผู้มีประสบการณ์ทำงานศิลปะมาตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

---

【 Curatorial Practice in Asia Symposium 】

Duration: Saturday-Monday, 15 - 17 July 2017 (3 days)

Time and location:

■ Saturday 15 July 2017, 1 - 6 pm

Auditorium Room, Chiang Mai University Art Center

■ Sunday 16 July 2017, 1 - 5 pm

Fai Kham Room, University Academic Service Center (UNISERV CMU)

■ Monday 17 July 2017, 1 - 4 pm

Bua Tong Room, University Academic Service Center (UNISERV CMU)

 

 

Asian Culture Station is delighted to invite you to a symposium on “Curator Practice in Asia”. The event aims to raise understanding of how curators work in Asia to general audiences including artists, young curators, art managers and people who with art-related careers. The invited curators are from the UK, the Philippines, Singapore and Japan. (Please read curators’ biographies below for more details)

 

As one of the top cultural cities in Asia, Chiang Mai has quite a limited number of curators, thus resulting in less practical knowledge of this profession in comparison to the art production/presentation knowledge. A small number of curators also lead to low variety of practice. Artists or practitioners from other related careers are occasionally obliged to act as curator to substitute for what we are lacking.

 

The confusion regarding the role of curator and its practice among the general audiences occurs from time to time. The symposium hopes to bridge the gap of this requiring role and give a wider range of possibilities of how the practice can form and grow well. Besides, we would like to take this opportunity for local artists/art practitioners to hear a reflection on their art practice from invited experienced curators. We encourage artists/art practitioners who have at least 3 years experience in the field to apply for an open call.

 

The symposium consists of curator presentations by using case studies from their practices, panel discussion by topics, and film screening program (by a film curator). In addition, on the last day, there will be an open opportunity for artists and art practitioners who would like to get reflection on their work to have an exclusive one-on-one meeting with invited curators. The selection criteria for this one-on-one meeting are the quality of the applicant’s portfolio and its relevance to the expertise of invited curators.

 

We encourage applicants who seek to improve their practice in the area of contemporary fine arts, media arts, film and performance to apply.

 

※ This event is free of charge and open to the public except the one-on-one meeting on the July 17, 2017 which need to apply in advance. (Application form: bit.ly/2s9TV7J) The deadline of the application is June 30, 2017 Asian Culture Station will inform the successful applicants via email by July 5, 2017.

 

 

Participating curators

■ May Adadol Ingawanij, Centre for Research and Education in Arts and Media (CREAM), Westminster School of Media, Arts and Design, University of Westminster, London [Thailand/ United Kingdom]

■ Joselina Cruz, Director and Curator at the Museum of Contemporary Art and Design, Manila [The Philippines]

■ Tang Fu Kuen, independent curator – specialize in performance [Singapore/ Taiwan]

■ Hatanaka Minoru, NTT InterCommunication Center [ICC], Tokyo – specialize in media arts [Japan]

 

Program, location and schedule

■ Saturday 15 July 2017, 13:00 - 18:00

At Auditorium Room, Chiang Mai University Art Center

13:00 - 13:15   Introduction speech of the Symposium

13:15 - 14:00   Presentation by Hatanaka Minoru, NTT InterCommunication Center [ICC], Tokyo

14:00 - 14:15   Q&A

14:15 - 15:00   Presentation by Joselina Cruz, the Museum of Contemporary Art and Design, Manila

15:00 - 15:15   Q&A

15:15 - 15:30   Break

15:30 - 16:15   Presentation by May Adadol Ingawanij, Westminster School of Media, Arts and Design, University of Westminster, London

16:15 - 16:30   Q&A

16:30 - 17:00   Break

17:00 - 18:00   A film program by May Adadol Ingawanij, followed with Q&A

■ Sunday 16 July 2017, 13:00 - 15:00

At Fai Kham Room, University Academic Service Center, Chiang Mai University (UNISERV CMU)

13:00 - 13:45   Presentation by Tang Fu Kuen, independent curator

13:45 - 14:00   Q&A

14:00 - 14:15   Break

14:15 - 15:00   discussion – How Artists and Curators Collaborate?

Speakers: Hatanaka Minoru and Joselina Cruz

Moderator: Sutthirat Supaparinya

15:00 - 15:15   Q&A

15:15 - 15:30   Break

15:30 - 16:30   discussion – Curatorial Work and its Potential

Speakers: May Adadol Ingawanij and Tang Fu Kuen

Moderator: Sebastien Tayac

16:30 - 17:00   Q&A

■ Monday 17 July 2017, 13:00 - 16:00

At Bua Tong Room, University Academic Service Center (UNISERV CMU)

There will be a total of 5 sessions, each taking 30 minutes for a one-on-one meeting. From a maximum of 20 selected artists/ art practitioners, the applicant will get to meet 1 of the 4 featured curators with similar practice. The participants can take this opportunity to present their work, ask for advice in order to improve their practice, or seek to achieve their specific goals. We encourage artists/art practitioners who have at least 3 years of experience in the field to apply.

Artists

  • May Adadol Ingawanij|
  • Joselina Cruz|
  • Tang Fu Kuen|
  • Hatanaka Minoru|

Venue

Chiang Mai University Art Center
Contact
053 218279 / 053 944833
Address

239 Nimmanhemin Road, Muang, Chiang Mai 50200

Opening hours
Tuesday - Sunday 9.00 - 17.00
Website
http://www.finearts.cmu.ac.th/artcenter
Social

On Map