EVENT


ภาพยนตร์สถานเชียงใหม่(ฉบับทดลอง)

Mon 29 Jan - Sat 24 Feb
Other Activities
- film-screening
    |
  • film
Activity Picture

Description

ภาพยนตร์สถาน (Cinematheque) คือ สถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์ ในฐานะที่ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสินค้าขายความบันเทิง นั่นคือเป็นงานศิลปะ ทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม มีหอศิลป์หรือแกลลอรี่เป็นที่จัดแสดง คีตศิลป์มีหอแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตฮอลล์ นาฏศิลป์มีโรงละคร ประเทศไทยมีโรงหนังสำหรับฉายหนังในฐานะสินค้าขายความบันเทิงทั่วประเทศร่วมพันโรง แต่เกือบจะไม่มีโรงหรือสถานที่สำหรับจัดแสดงภาพยนตร์ในฐานะศิลปะเลย

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม มีภารกิจหลักในการแสวงหา เก็บรักษาและอนุรักษ์ภาพยนตร์ต่าง ๆ ในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และให้บริการแก่สาธารณชนได้ชื่นชมและศึกษาค้นคว้า หอภาพยนตร์ที่นครปฐมเป็นภาพยนตร์สถานหลักในการให้บริการศึกษาค้นคว้าและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ เช่น การฉายภาพยนตร์ นิทรรศการ การบรรยาย การอบรม โดยเฉพาะการฉายภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์นั้นมีอุดมการณ์ว่า ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา เพราะงานศิลป์ทั้งหลายจะต้องเกื้อให้เกิดปัญญาแก่ผู้ชม งานใดไม่เกื้อให้เกิดปัญญาก็ไม่นับว่าเป็นศิลปะ ภาพยนตร์ที่เป็นศิลปะจึงต้องยังให้เกิดปัญญา

ภาพยนตร์สถานที่เชียงใหม่ เกิดจากความปรารถนาของหอภาพยนตร์ ที่จะแผ่ขยายภารกิจการให้บริการไปสู่ ประชาชนในภูมิภาค หอภาพยนตร์จึงร่วมกับหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองจัดตั้งภาพยนตร์สถานชั่วคราวขึ้น เป็นโครงการนำร่องเพื่อต่อยอดสู่การเกิดภาพยนตร์สถานในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต โดยจะนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดที่หอภาพยนตร์ ศาลายา ไปจัดในรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ โรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ขนาดความจุ ๑๐๐ ที่นั่งคันแรกในเอเชีย ซึ่งจะไปจอดเป็นโรงทดลองภาพยนตร์สถาน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้าและบ่ายทำหน้าที่เป็นโรงหนังโรงเรียน ให้โรงเรียนต่าง ๆ นำนักเรียนมาชมภาพยนตร์ตามโครงการโรงหนังโรงเรียนของหอภาพยนตร์ ส่วนช่วงเย็นทำหน้าที่เป็นโรงหนังทางเลือกของชุมชน จัดรายการฉายภาพยนตร์ที่หลากหลายสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ และในวันเสาร์-อาทิตย์มีรายการฉายภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศที่เน้นสำหรับครอบครัว รวมทั้งจัดกิจกรรมสนทนาพูดคุยเพื่อต่อยอดความคิดกับวิทยากรรับเชิญในแง่มุมต่าง ๆ โดยใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ภาพยนตร์สถานทดลองนี้ เพื่อทดสอบว่าประชาชนชาวเชียงใหม่ต้องการภาพยนตร์สถานหรือไม่?

รอบฉายภาพยนตร์ วันจันทร์-ศุกร์ วันละ 1 รอบ เวลา 18.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 16.00 น.

โปรแกรมภาพยนตร์

จันทร์ที่ 29 มกราคม เวลา 18.30 น. Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ
อังคารที่ 30 มกราคม เวลา 18.00 น. พิธีเปิด ภาพยนตร์สถานเชียงใหม่ (ฉบับทดลอง)
เวลา 18.30 น. ข้าวกำมือเดียว
พุธที่ 31 มกราคม เวลา 18.30 น. เมืองในหมอก
พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป
ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. Lumiere!
เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา เชียงใหม่ใน (หอ) ภาพยนตร์

อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์
เวลา 14.00 น. - The Jungle Book – ฉายในรูปแบบ 3 มิติ
เวลา 16.00 น. รายการพิเศษ ดูหนังกับโดม

จันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. สวรรค์บ้านนา Agrarian Utopia
อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. Victoria
พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. ทรชนคนสวย
พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. Absent without Leave
ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. เพลงรักเพื่อเธอ

เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์
เวลา 14.00 น. Life, Animated
เวลา 16.00 น. วัยระเริง

อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์
เวลา 14.00 น. โปรแกรมภาพยนตร์สั้นคัดสรรจากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 21
เวลา 16.00 น. รายการพิเศษ ดูหนังคลาสสิก กับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

จันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. ลูกอีสาน
อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. สถานี 4 ภาค
พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. สะพานรักสารสิน
พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. Return to Homs
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. สันติ-วีณา

เสาร์ 17 กุมภาพันธ์
เวลา 14.00 น. สวรรค์มืด
เวลา 16.00 น. สนทนากับ สืบเนื่อง กันภัย นางเอกจากภาพยนตร์ สวรรค์มืด

อาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์
เวลา 14.00 น. Long Way North
เวลา 16.00 น. ดูหนังคลาสสิก กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี


จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. The 400 Blows
อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. พระเจ้าช้างเผือก
พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. ทวิภพ The Siam Renaissance (Director’s Cut)
พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. เทพธิดาโรงแรม
ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. Apichatpong’s Surprise Film
ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. อภิปรายหัวข้อ “ชาวเชียงใหม่ต้องการภาพยนตร์สถานหรือไม่”

Venue

Chiang Mai University Art Center
Contact
053 218279 / 053 944833
Address

239 Nimmanhemin Road, Muang, Chiang Mai 50200

Opening hours
Tuesday - Sunday 9.00 - 17.00
Website
http://www.finearts.cmu.ac.th/artcenter
Social

On Map