EVENT


AWWS#2 “Archivist: Historical Writing” by Farah Wardani

Sun 6 Nov - Mon 7 Nov | 13.00 - 16.00
Other Activities
- workshop
    |
  • theory
  • writing
Activity Picture

Description

Art Writing Workshop the Series
นักจดหมายเหตุ: การเขียนศิลปะในเชิงประวัติศาสตร์ 

โดย Farah Wardani
6 พฤศจิกายน 2559 ณ เอเชียน คัลเจอร์ สเตชั่น
7 พฤศจิกายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

หลังจากผลงานศิลปะถูกจัดแสดงแล้ว มันก็ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งอีกต่อไป กิจกรรมอบรมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถอ่านบริบทของผลงานศิลปะได้ โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ Farah Wardani เพื่อทำความเข้าใจความสำคัญและหลักการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะ รวมทั้งวิธีการเขียนถึงศิลปะในทางประวัติศาสตร์ด้วย

เอเชียน คัลเจอร์ สเตชั่น ยินดีนำเสนอกิจกรรมอบรม Art Writing Workshop the Series ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “นักจดหมายเหตุ: การเขียนศิลปะเชิงประวัติศาสตร์” โดยวิทยากร Farah Wardani นักประวัติศาสตร์ศิลป์จาก Indonesian Visual Art Archive (IVAA) และ National Gallery Singapore กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นต่อเนื่องทั้งสองวัน คือ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ที่ เอเชียน คัลเจอร์ สเตชั่น และวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
 


กำหนดการ:

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ที่ Asian Culture Station
13:00 – 16:00    การบรรยาย “การทำจดหมายเหตุ งานประวัติศาสตร์ศิลป์ และการเขียนศิลปะในทางประวัติศาสตร์”

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
10:00 – 11:00    พบกันที่ ACS เพื่อเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
11:00 – 12:00    พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
12:00 – 15:00    อบรมการสำรวจงานศิลปะเพื่องานทางประวัติศาสตร์
15:00        เดินทางกลับ ACS


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Asian Culture Station (ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 8 จังหวัดเชียงใหม่)
อีเมล: [email protected]
เบอร์โทรศัพท์: 053 222 324
เฟซบุ๊ค: Asian Culture Station
เว็บไซต์: http://asianculturestation.cac-art.info

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Asian Culture Station
Asian Culture Station (ACS)  คือสถานีแวะพบที่มีไว้ให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติในเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นไปในทางศิลปะและวัฒนธรรม ACS ให้บริการสถานที่สำหรับการร่วมมือกันทำงาน จัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานีเพื่อเพิ่มความสนใจต่องานสร้างสรรค์ของศิลปิน และให้ข้อมูลด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ กับวัตถุชั้นต้นเพื่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในภูมิภาค ACS ดำเนินการโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชียเซ็นเตอร์ องค์กรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติของญี่ปุ่น กับ CAC - Chiang Mai Art Conversation กลุ่มคนทำงานทางศิลปะ ที่จะมาร่วมทำสำนักงานในสถานีแห่งนี้ด้วย ACS ที่เชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งในสามสถานที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับเจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชียเซ็นเตอร์ อีกสองสถานีตั้งอยู่ที่ย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์และโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนาม
http://asianculturestation.cac-art.info . www.facebook.com/AsianCultureStation

Farah Wardani
Farah Wardani จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ (คริสต์ศตวรรษที่ 20) จาก Goldsmiths College สหราชอาณาจักรฯ ปี 2544 จากนั้นเธอก็เริ่มงานเป็นทั้งอาจารย์ นักวิจัย นักเขียน ภัณฑารักษ์ และนักจัดงานศิลปะในประเทศอินโดนีเซีย บ้านเกิดของเธอเอง นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือ Indonesian Women Artists: The Curtain Opens และระหว่างปี 2550 - 2558 เธอดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริหาร Indonesian Visual Art Archive (IVAA) ในเมืองยกยาการ์ตา อินโดนีเซีย โดยเป็นผู้ทำระบบจดหมายเหตุดิจิตอลสำหรับศิลปะร่วมสมัยในประเทศขึ้นมาเป็นครั้งแรก http://archive.ivaa-online.org ปัจจุบันเธอทำงานอยู่ที่ National Gallery Singapore ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรสำหรับงานแกลเลอรี่ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา

Artists

  • Farah Wardani|

Venue

Asian Culture Station
Contact
66 (0) 53 222 324
Address

28/11 Soi 4 (or Soi 8 on Google Maps, opposite to Soi 13) Nimmanhaemin Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand

Opening hours
Tuesday - Sunday 11.00-19.00
Website
http://www.asianculturestation.cac-art.info
Social

On Map