Nath Palathanarotch

theory , writing
 • fragment art (บัญญัติศัพท์ใหม่) ท่าทีของยุคสมัย กระแสใหม่ในการทำงานศิลปะ ?

  การเข้าไปปรับแก้สถาปัตยกรรมที่เคยอาศัยอยู่ อาจดูเป็นความหวังเดียวที่เหล่าศิลปินหรือนักคิดในทางอื่นๆ จะได้ทำงานกับมัน แต่เมื่อเราเอาแต่ปรับแก้ จนไม่ที่ทางให้ปรับแก้แล้ว เราจะเหลืออะไรให้ปรับแก้อีก มันก็คงไม่ต่างอะไรกับพื้นที่ในการสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นหนึ่ง

  Nath Palathanarotch
  Jul 20, 2016
  961 views

 • อะไรคือ ใหม่(เอี่ยม) ?

  เก่าใหม่ ตายแล้ว ใหม่ก็เป็นเพียงแค่มายาคติของคนที่อยากที่จะทำตัวก้าวหน้า

  Nath Palathanarotch
  Jul 20, 2016
  773 views

About
There is no information.
Contact
e-mail: [email protected]
Social