'งานศิลป์ชั้นครู' 13th JED YOD GROUP Contemporary Arts Exhibition
ผลงานศิลปะของศิลปินคือผลสรุปของการสร้างสรรค์
แต่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมของผู้สอนศิลปะ มีความหมายมากกว่านั้น คือ เนื้อหาความรู้ตลอดจนกระบวนการค้นคว้าทดลองจากประสบการณ์ตรงในการพัฒนาศิลปะส่วนตนจะถูกนำมาสร้างฐานความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาปรับปรุงวิุธีถ่ายทอดการเรียนการสอนศิลปะแก่นักศึกษาเชิงรูปธรรมอย่างแท้จริง

นิทรรศการผลงานผู้สอนศิลปะสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จึงนำเสนอผลงานศิลปกรรมที่มีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเผยแพร่ และบริการวิชาการเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์แก่สาธารณชน บูรณาการด้านการเรียนการสอนและเป็นตัวอย่างองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์ ให้กับนักศึกษาและสร้างผลงานวิชการวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับวิชาชีพ แสดงศักยภาพการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของผู้สอนศิลปะ ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ในการสร้างสรรค์ที่สามารถยกระดับจิตใจให้ละเอียดงดงาม อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องชี้นำ และเกื้อหนุนสังคมอีกทางหนึ่ง

กลุ่มเจ็ดยอด

นิทรรศการศิลปกรรม 'กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13'
โดย กลุ่มคณาจารย์ผู้สอนศิลปะสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 30 ตุลาคม 2559
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)
เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ www.facebook.com/cm.3museum
โทร 053-217793, 053-219833
www.cmocity.com

Oct 9, 2016
1407 views

Other journal

 • เพราะว่าธรรมชาติงดงามอย่างที่เป็น เราถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจากการมองเห็น

  Black and White Thai *Sea* Scape Photography Exhibition 2016

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กลางเวียงเชียงใหม่
  Jan 7, 2017
  912 views

 • 'สิ่งแรกที่ฉันรัก สิ่งสุดท้ายที่ฉันทำ' ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

  'Arcadia' Watercolor Exhibition
  Artist : Kritika buabusya
  15 SEP - 15 NOV, 2016
  At the Temporary Exhibition Room (2nd floor)
  Chiang Mai City Arts & Cultural Centre

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กลางเวียงเชียงใหม่
  Oct 9, 2016
  1191 views

 • "ลายคำล้านนา"

  "ลายคำ" ศิลปะแห่งความศรัทธาภูมิปัญญางานช่างของล้านนาแสดงถึงความศรัทธาที่บรรพชนสล่าล้านนาสร้างสรรค์ด้วยกระบวนวิธีการปิดทองลวดลายประดับสถาปัตยกรรมอาคารทางศาสนา เพื่อความงามอันทรงคุณค่าและการแก้ปัญหาในเชิงช่าง คือการลดความแข็งกระด้างของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เส้นตรง เส้นนอน และลักษณะของรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ ให้เกิดความนุ่มนวลมลังเมลืองด้วยแสงที่กระทบกับลวดลายคำประดับตกแต่ง อีกนัยยะหนึ่งเพื่อสร้างความศรัทธาปสาทะ ให้เกิดขึ้นเมื่อเข้ามาในพระวิหารซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  ---
  นิทรรศการ "ลายคำ น้ำแต้ม"
  โดยศิลปิน อ.ลิปิกร มาแก้ว
  จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 มิ.ย. - 31 ก.ค. 59
  ณ หอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่
  เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - อาทิตย์
  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ปิดวันจันทร์)

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กลางเวียงเชียงใหม่
  Jun 28, 2016
  1253 views

About

สัมผัสแก่นแท้ของเมืองเชียงใหม่ เข้าใจประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม. Discover the true identity of Chiang Mai, Understand its history, custom, way of life, art and culture.

CV Download
Contact
tel. 053-217793, 053-219833
e-mail: [email protected]
address:

ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Prapokklao rd, Siphum , Muang, Chiang Mai, Thailand 50200

Website
http://www.cmocity.com
Social