เพราะว่าธรรมชาติงดงามอย่างที่เป็น เราถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจากการมองเห็นเพราะว่าธรรมชาติงดงามอย่างที่เป็น เราถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจากการมองเห็นจากความละเอียดประณีตในฝีมือที่ได้ฝึกฝน ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะภาพถ่ายขาวดำให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติอย่างที่เป็น และเมื่อเท้าสัมผัสพื้นดินที่เรียกว่าทราย โลกอีกใบก็ก่อเกิดกำเนิดขึ้น ท้องฟ้า ก้อนเมฆ ผืนน้ำ จากจุดที่ใกล้ยาวไกลไปจนสุดสายตา พื้นที่ว่างปลดปล่อยตัวตนและจินตนาการ สะท้อนให้เห็นส่วนที่ลึกสุดในตัวตน นำพาอารมณ์และความรู้สึกอันเป็นปัจเจก เป็นอิสระ ณ ท้องทะเล

โรงเรียนสอนศิลปะภาพถ่าย CameraEyes, Home School for Fine Art Photography ขอนำเสนอโครงการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย Black and White Thai *Sea* Scape Photography Exhibition 2016 ในรูปแบบงานศิลปะภาพถ่ายขาว-ดำ ผ่านมุมมองอันเป็นปัจเจกและการตีความเฉพาะของช่างภาพจากโรงเรียนสอนศิลปะภาพถ่าย CameraEyes

ผู้จัดมีความมุ่งมั่นตั้งใจและความรักอย่างมากมายที่จะช่วยกันอนุรักษ์ความงดงามทางธรรมชาติในประเทศไทยของเราให้คงอยู่ ความงดงามทางธรรมชาติของทะเลมิได้เป็นเพียงภาพถ่ายภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่บริสุทธิ์สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีความมุ่งหมาย ถึงความรู้สึก ความนึกคิด และความเป็นตัวตนเฉพาะที่มีอยู่ภายในของช่างภาพ ถ่ายทอดผ่านมวลวัตถุทางธรรมชาติ ผสมผสานทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นผลงานภาพถ่าย "ทะเล"

และเราหวังว่าผู้ชมงานจะมองเห็นและรู้สึกถึงบางสิ่งที่มีอยู่ในตนเอง เมื่อเผชิญหน้ากับธรรมชาติที่เรียกว่า "ทะเล" เฉกเช่นเดียวกันกับช่างภาพผู้ถ่ายทอดผลงาน
---
Black and White Thai*Sea*Scape Photography Exhibition 2016
จัดแสดง 22 ธันวาคม 2559 - 18 มกราคม 2560
สถานที่ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
เวลา 08.30 - 17.00 น. (ปิดวันจันทร์)
.
---
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
โทร 053-217793, 053-219833
www.cmocity.com

Jan 7, 2017
941 views

Other journal

 • 'งานศิลป์ชั้นครู' 13th JED YOD GROUP Contemporary Arts Exhibition

  13th JED YOD GROUP Contemporary Arts Exhibition
  by Guest Artists and The Art Instructors of Faculty of Art and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กลางเวียงเชียงใหม่
  Oct 9, 2016
  1431 views

 • 'สิ่งแรกที่ฉันรัก สิ่งสุดท้ายที่ฉันทำ' ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

  'Arcadia' Watercolor Exhibition
  Artist : Kritika buabusya
  15 SEP - 15 NOV, 2016
  At the Temporary Exhibition Room (2nd floor)
  Chiang Mai City Arts & Cultural Centre

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กลางเวียงเชียงใหม่
  Oct 9, 2016
  1216 views

 • "ลายคำล้านนา"

  "ลายคำ" ศิลปะแห่งความศรัทธาภูมิปัญญางานช่างของล้านนาแสดงถึงความศรัทธาที่บรรพชนสล่าล้านนาสร้างสรรค์ด้วยกระบวนวิธีการปิดทองลวดลายประดับสถาปัตยกรรมอาคารทางศาสนา เพื่อความงามอันทรงคุณค่าและการแก้ปัญหาในเชิงช่าง คือการลดความแข็งกระด้างของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เส้นตรง เส้นนอน และลักษณะของรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ ให้เกิดความนุ่มนวลมลังเมลืองด้วยแสงที่กระทบกับลวดลายคำประดับตกแต่ง อีกนัยยะหนึ่งเพื่อสร้างความศรัทธาปสาทะ ให้เกิดขึ้นเมื่อเข้ามาในพระวิหารซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  ---
  นิทรรศการ "ลายคำ น้ำแต้ม"
  โดยศิลปิน อ.ลิปิกร มาแก้ว
  จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 มิ.ย. - 31 ก.ค. 59
  ณ หอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่
  เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - อาทิตย์
  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ปิดวันจันทร์)

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กลางเวียงเชียงใหม่
  Jun 28, 2016
  1275 views

About

สัมผัสแก่นแท้ของเมืองเชียงใหม่ เข้าใจประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม. Discover the true identity of Chiang Mai, Understand its history, custom, way of life, art and culture.

CV Download
Contact
tel. 053-217793, 053-219833
e-mail: [email protected]
address:

ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Prapokklao rd, Siphum , Muang, Chiang Mai, Thailand 50200

Website
http://www.cmocity.com
Social