• เพราะว่าธรรมชาติงดงามอย่างที่เป็น เราถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจากการมองเห็น

  Black and White Thai *Sea* Scape Photography Exhibition 2016

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กลางเวียงเชียงใหม่
  Jan 7, 2017
  924 views

 • 'งานศิลป์ชั้นครู' 13th JED YOD GROUP Contemporary Arts Exhibition

  13th JED YOD GROUP Contemporary Arts Exhibition by Guest Artists and The Art Instructors of Faculty of Art and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กลางเวียงเชียงใหม่
  Oct 9, 2016
  1424 views

 • 'สิ่งแรกที่ฉันรัก สิ่งสุดท้ายที่ฉันทำ' ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

  'Arcadia' Watercolor Exhibition Artist : Kritika buabusya 15 SEP - 15 NOV, 2016 At the Temporary Exhibition Room (2nd floor) Chiang Mai City Arts & Cultural Centre

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กลางเวียงเชียงใหม่
  Oct 9, 2016
  1206 views

 • "ลายคำล้านนา"

  "ลายคำ" ศิลปะแห่งความศรัทธาภูมิปัญญางานช่างของล้านนาแสดงถึงความศรัทธาที่บรรพชนสล่าล้านนาสร้างสรรค์ด้วยกระบวนวิธีการปิดทองลวดลายประดับสถาปัตยกรรมอาคารทางศาสนา เพื่อความงามอันทรงคุณค่าและการแก้ปัญหาในเชิงช่าง คือการลดความแข็งกระด้างของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เส้นตรง เส้นนอน และลักษณะของรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ ให้เกิดความนุ่มนวลมลังเมลืองด้วยแสงที่กระทบกับลวดลายคำประดับตกแต่ง อีกนัยยะหนึ่งเพื่อสร้างความศรัทธาปสาทะ ให้เกิดขึ้นเมื่อเข้ามาในพระวิหารซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ --- นิทรรศการ "ลายคำ น้ำแต้ม" โดยศิลปิน อ.ลิปิกร มาแก้ว จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 มิ.ย. - 31 ก.ค. 59 ณ หอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ปิดวันจันทร์)

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กลางเวียงเชียงใหม่
  Jun 28, 2016
  1266 views

About

สัมผัสแก่นแท้ของเมืองเชียงใหม่ เข้าใจประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม. Discover the true identity of Chiang Mai, Understand its history, custom, way of life, art and culture.

CV Download
Contact
tel. 053-217793, 053-219833
e-mail: [email protected]
address:

ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Prapokklao rd, Siphum , Muang, Chiang Mai, Thailand 50200

Website
http://www.cmocity.com
Social