JOURNAL


 • #LOOKBACK2018 ::: SEPTEMBER กันยายน 2561

  ติดตามการย้อนมองปี 2018 แบบรวม.ฮิตเดือนกันยายน ว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงศิลปะเชียงใหม่จากข่าวสารทั่วโลก ที่เราคัดกรองจากคลังข้อมูลของ CAC #LOOKBACK2018

  CAC Chiang Mai
  Jan 24, 2019
  574 views

 • #LOOKBACK2018 ::: AUGUST สิงหาคม 2561

  ติดตามการย้อนมองปี 2018 แบบรวม.ฮิตเดือนสิงหาคม ว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงศิลปะเชียงใหม่จากข่าวสารทั่วโลก ที่เราคัดกรองจากคลังข้อมูลของ CAC #LOOKBACK2018

  CAC Chiang Mai
  Jan 24, 2019
  369 views

 • #LOOKBACK2018 ::: JULY กรกฎาคม 2561

  ติดตามการย้อนมองปี 2018 แบบรวม.ฮิตเดือนกรกฎาคม ว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงศิลปะเชียงใหม่จากข่าวสารทั่วโลก ที่เราคัดกรองจากคลังข้อมูลของ CAC #LOOKBACK2018

  CAC Chiang Mai
  Jan 24, 2019
  333 views

 • #LOOKBACK2018 ::: JUNE มิถุนายน 2561

  ติดตามการย้อนมองปี 2018 แบบรวม.ฮิตเดือนมิถุนายน ว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงศิลปะเชียงใหม่จากข่าวสารทั่วโลก ที่เราคัดกรองจากคลังข้อมูลของ CAC #LOOKBACK2018

  CAC Chiang Mai
  Jan 24, 2019
  297 views

 • #LOOKBACK2018 ::: MAY พฤษภาคม 2561

  ติดตามการย้อนมองปี 2018 แบบรวม.ฮิตเดือนพฤษภาคม ว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงศิลปะเชียงใหม่จากข่าวสารทั่วโลก ที่เราคัดกรองจากคลังข้อมูลของ CAC #LOOKBACK2018

  CAC Chiang Mai
  Jan 24, 2019
  332 views

 • #LOOKBACK2018 ::: APRIL เมษายน 2561

  ติดตามการย้อนมองปี 2018 แบบรวม.ฮิตเดือนเมษายน ว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงศิลปะเชียงใหม่จากข่าวสารทั่วโลก ที่เราคัดกรองจากคลังข้อมูลของ CAC #LOOKBACK2018

  CAC Chiang Mai
  Jan 24, 2019
  313 views

 • #LOOKBACK2018 ::: MARCH มีนาคม 2561

  ติดตามการย้อนมองปี 2018 แบบรวม.ฮิตเดือนมีนาคม ว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงศิลปะเชียงใหม่จากข่าวสารทั่วโลก ที่เราคัดกรองจากคลังข้อมูลของ CAC #LOOKBACK2018

  CAC Chiang Mai
  Jan 24, 2019
  287 views

 • #LOOKBACK2018 ::: FEBRUARY กุมภาพันธ์ 2561

  ติดตามการย้อนมองปี 2018 แบบรวม.ฮิตเดือนกุมภาพันธ์ ว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงศิลปะเชียงใหม่จากข่าวสารทั่วโลก ที่เราคัดกรองจากคลังข้อมูลของ CAC #LOOKBACK2018

  CAC Chiang Mai
  Jan 24, 2019
  229 views

 • #LOOKBACK2018 ::: JANUARY มกราคม 2561

  ติดตามการย้อนมองปี 2018 แบบรวม.ฮิตเดือนมกราคม ว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงศิลปะเชียงใหม่จากข่าวสารทั่วโลก ที่เราคัดกรองจากคลังข้อมูลของ CAC #LOOKBACK2018

  CAC Chiang Mai
  Jan 24, 2019
  297 views

 • 2018 Art Moments of Chiang Mai

  ความเคลื่อนไหวทางศิลปะร่วมสมัยเชียงใหม่ ~สิบสองเดือน~ ตลอดปี 2561 จากคลังข้อมูล 【 Art moments of Chiang Mai by CAC (since 2016) 】 — goo.gl/mn5Le6

  CAC Chiang Mai
  Jan 24, 2019
  217 views